Is oifig reachtúil neamhspleách í Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil.

Ár bhfoireann

De bhreis ar an gCoimisinéir agus ar an Ard-Stiúrthóir, cuimsíonn ár bhfoireann ceathrar ball foirne atá faoi stiúir ag Elizabeth Dolan, Imscrúdaitheoir Sinsearach.

Is é an tAonad Tacaíochta in Oifig an Choimisinéara Faisnéise a chuireann tacaíocht ar fáil. Déileálann an tAonad le ceisteanna agus le próiseáil tosaigh achomharc nua. Faightear tacaíocht bhreise ó na seirbhísí comhroinnte a chuireann Oifig an Ombudsman ar fáil (mar shampla, bainistíocht acmhainní daonna agus tacaíocht teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide).

An Coimisinéir

Is é Peter Tyndall an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil (agus an tOmbudsman agus an Coimisinéir Faisnéise).

Is as Baile Átha Cliath do Peter agus d’oibrigh sé mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí don Bhreatain Bheag roimhe seo. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus ina Cheann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige. D’oibrigh Peter i bpoist shinsearacha éagsúla i dtithíocht agus i gcúram sóisialta. Go háirithe, rinne sé seirbhísí tithíochta agus tacaíochta a fhorbairt do dhaoine faoi mhíchumas intleachta. Tá sé ar an Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman faoi láthair.

An tArd-Stiúrthóir

Faoi Lathair tá folúntas sa phost seo