Tá Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ar oscailt idir 9.15a.m. agus 5.00p.m. Luan go hAoine.

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97.
Teileafón: +353-1-639 5689
Íosghlao: 1890 253 238
Ríomhphost: info@ocei.ie

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.