Phillip Cantwell and Comhairle Chontae na Mí (Cás CEI/15/0021)

Cinneadh an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ar achomharc a rinneadh faoi airteagal 12(5) na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhainéis Comhshaoil) Rialacháin 2007 go 2014 (Rialacháin an AIE)

Dáta an chinnidh 4ú Samhain2016
Cás CEI/15/0021
Údarás Poiblí Comhairle Chontae na Mí (an Chomhairle)

Léigh tuilleadh >>