Fógra faoi Covid-19

Ar nós gach duine ag an tráth seo, tuigimid go maith go bhfuil údaráis phoiblí ag díriú faoi láthair ar rioscaí sláinte a íoslaghdú agus go bhfuil pleanáil á déanamh acu chun leanúint le seirbhísí bunriachtanacha a chur ar fáil.

Tuigimid go mb’fhéidir go n-imreoidh impleachtaí acmhainní, ath-imlonnú foirne i roinnt limistéar ina measc, e.g. chun cabhrú le rianú, tionchar ar chumas údarás poiblí chun leanúint le seirbhísí a sholáthar laistigh de na gnáth-thréimhsí ama. Iarraimid ar dhaoine a dhéanann iarraidh agus ar achomharcóirí chun é seo a chur san áireamh.

Is é an bealach is éasca chun achomharc a dhéanamh ná an fhoirm ar líne a úsáid. Sula ndéanfaidh tú achomharc, seiceáil go bhfuil tú incháilithe d’achomharc a dhéanamh.

An fhaisnéis is gá duit a sholáthar

Sula ndéanfaidh tú achomharc, molaimid duit na taifid uile ar an teagmháil a bhí agat leis an údarás poiblí i ndáil leis an iarraidh a bhailiú. Má tá na taifid sin agat i bhfoirm leictreonach, beidh tú in ann iad a íoslódáil. Mura bhfuil tú in ann é sin a dhéanamh, is féidir leat achomharc a dhéanamh ar líne go fóill agus na taifid a sheoladh le ríomhphost nó le casadh an phoist ansin.

Áirítear leis na taifid sin:

 • An iarraidh uait ar fhaisnéis faoin gcomhshaol
 • Aon chomhfhreagras ón údarás poiblí á rá gur fhadaigh sé an tréimhse ama ina bpróiseálfaí an iarraidh uait
 • An bhreith ón údarás poiblí maidir leis an iarraidh uait
 • An iarraidh uait ar athbhreithniú inmheánach ar an mbreith
 • An bhreith ón údarás poiblí maidir leis an iarraidh uait ar athbhreithniú inmheánach
 • Más cuí, fianaise go bhfuil tú incháilithe do tháille laghdaithe a íoc (e.g. de bharr cárta liachta a bheith agat)
 • Más cuí, fianaise go bhfuil údarás agat achomharc a dhéanamh thar ceann duine nó daoine eile (lena n-áirítear comhlachas neamhchorpraithe nó duine dlítheanach amhail cuideachta)

Táillí

 • Is é €50 an táille chaighdeánach achomhairc.
 • Tá feidhm ag táille laghdaithe achomhairc €15 i gcás go bhfuil cárta liachta agat nó go bhfuil tú i do chleithiúnaí de chuid duine a bhfuil cárta liachta aige/aici.
 • Is féidir íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa/dochair tríd an suíomh Gréasáin seo. Mar mhalairt air sin, is féidir an íocaíocht a sheoladh le casadh an phoist.

Tabhair faoi deara nach féidir foirm achomhairc atá comhlánaithe go páirteach a shábháil lena críochnú níos déanaí. Ní mór duit achomharc iomlán a dhéanamh in aon seisiún amháin. Lean na treoirlínte thíos ionas go mbeidh tú ullamh.

Iarratas a dhéanamh le casadh an phoist

 • Íoslódáil an fhoirm iarratais agus comhlánaigh í
 • Cuir an fhoirm chomhlánaithe sa phost nó seachaid í chuig an seoladh seo a leanas: Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97
An bhfuil tú réidh le d’achomharc a dhéanamh ar líne?