Léiríonn an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil meas iomlán ar an gceart i leith príobháideachais atá agat.Féach ar ár bhfógra príobháideachais.

Achomharc a Dhéanamh

Is iad daoine atá ag iarraidh achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe ó údarás poiblí maidir leis an iarraidh uathu ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol, agus na daoine sin amháin, a fhéadfaidh achomhairc ar líne a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (OCFC).

Maidir le hagóideoirí tríú páirtí atá ag iarraidh achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe ó údarás poiblí maidir le hiarraidh ó dhuine eile ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol, ba cheart dóibh teagmháil dhíreach a dhéanamh le OCFC.

Cén t-údarás poiblí a ndearna tú iarraidh chuige?

An bhfuil Athbhreithniú Inmheánach faighte agat ar an mbreith bhunaidh ón údarás poiblí?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Ní féidir le hOifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil an t-iarratas uait a phróiseáil. Déan teagmháil leis an údarás poiblí lena mbaineann

Please read "Who can appeal" to find out if you can still ask the public body to review its decision.

Siar go dtí an leathanach baile

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Ós rud é go bhfuil an t-achomharc uait déanach

Féadfaidh Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil lánrogha a fheidhmiú maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart di glacadh leis an achomharc

D’fhéadfadh go mbeimis in ann breithniú a dhéanamh ar an iarratas uait

Soláthair na doiciméid uile a bhaineann leis an achomharc uait, nuair is infheidhme:

  • An iarraidh bhunaidh ar fhaisnéis
  • An bhreith bhunaidh
  • An iarraidh ar athbhreithniú inmheánach
  • An bhreith maidir leis an athbhreithniú inmheánach
  • Táille chun d’iarratas a phróiseáil