1. Rinneadh geall le 34,000 iarraidh saorála faisnéise chuig comhlachtaí poiblí

  • 10 May 2018

  Ag labhairt dó [ inniu an 10 Bealtaine ] ag seoladh thuarascáil bhliantúil a Oifige don bhliain 2017, d’iarr Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise, go leithdháilfí níos mó acmhainní ar chomhlachtaí poiblí chun go mbeadh siad in ann déileáil le líon méadaithe iarrataí Saorála Faisnéise. Rinneadh geall le 34,000 iarraidh chuig comhlachtaí poiblí sa bhliain 2017 – is méadú 67% é sin ón uair a cuireadh deireadh le hiarrataí saorála faisnéise sa bhliain 2014, agus is méadú 11% é ar an líon iarrataí a fuarthas sa bhliain 2016.

  Léigh Tuilleadh 
 2. Tuairiscíonn an Coimisinéir Faisnéise an líon is airde riamh d’iarrataí saorála faisnéise chuig comhlachtaí poiblí

  • 7 June 2017

  Rinneadh 30,417 n-iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise chuig comhlachtaí poiblí sa bhliain 2016. B’ionann é sin agus an líon ab airde iarrataí saorála faisnéise a taifeadadh riamh. Bhí méadú 32% ann sa bhliain ar an líon iarratas a rinneadh chuig an gCoimisinéir Faisnéise ar bhreitheanna saorála faisnéise a athbhreithniú.

  Léigh Tuilleadh