Athbhreithniú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2011 go 2018

 

Aighneacht an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil, Peter Tyndall, ar chomhairliúchán poiblí ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2011 go 2018

 

Tá doiciméad comhairliúcháin na Roinne ar fáil anseo.

 

Aighneacht OCEI ar Chomhairliúchán ar Athbhreithniú ar na Rialacháin AIE

Coinbhinsiún Aarhus UNECE agus Prótacal PRTR a chur i bhfeidhm in Éirinn

 

Aighneacht an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil, Peter Tyndall, ar chomhairliúchán poiblí ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide maidir le cur i bhfeidhm Choinbhinsiún Aarhus UNECE agus Prótacal PRTR in Éirinn

 

Tá doiciméad comhairliúcháin na Roinne ar fáil anseo.  
Freagra OCEI ar chomhairliúchán poiblí ar NIR 2021